Zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradnikami. Gwarantujemy właściwą jakość produktu, ale nie mamy wpływu na warunki i sposób jego zastosowania.  The Top Hat nie odpowiada również za pracę Projektanta i Wykonawcy.  Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, co nie zwalnia za wykonanie prac zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i zasadami BHP. Informacje i zalecenia podane w niniejszym poradniku są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je zweryfikować w konkretnych zastosowaniach.